Konferencja podsumowująca projekt

02 grudnia 2022

Zbliżamy się do końca realizacji projektu dlatego postanowiliśmy podsumować działania na dedykowanej konferencji.

Podczas konferencji porozmawiamy z ekspertami o idei Smart City i doświadczeniach jej wdrażania w polskich miastach. Przedstawiciele Urzędu Miasta opowiedzą o założeniach projektu oraz co udało się osiągnąć, a wykonawcy poszczególnych etapów o efektach działań.

Prelegentami będą:

  1. Dr Ewa Boryczka – doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska, w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego oraz specjalista w Interdyscyplinarnym Centrum Studiów Miejskich UŁ. Specjalista w zakresie rewitalizacji, zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, polityki rozwoju lokalnego, polityki miejskiej, partycypacji społecznej. Autorka i współautorka monografii dotyczących rewitalizacji miast i partycypacji społecznej. Kierowała pracami zespołu uniwersyteckiego nad projektem „Plan rozwoju rozwiązań Smart City w Tomaszowie Mazowieckim”.
  2. Lena Skałba – absolwentka psychologii w ramach studiów międzywydziałowych na Uniwersytecie Warszawskim. Dodatkowo ukończyła podyplomową szkołę trenerów umiejętności psychospołecznych. W pracy zawodowej zajmuje się obszarem badawczo-rozwojowym, szczególnie badaniami ilościowymi i jakościowymi, badaniami ewaluacyjnymi, procesami design thinking, warsztatami co-creation i strategicznymi oraz aktualizacjami i opracowywaniem strategii rozwojowych dla podmiotów komercyjnych i instytucji publicznych czy NGO. Zajmuje się koordynacją, projektowaniem i realizacją projektów związanych z mobilnością miejską (SUMP), ewaluacją oraz aktualizacją strategii rozwojowych dla gmin i regionów w nurcie Smart City.
  3. Marta Popiołek – urbanistka, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, gospodarki przestrzennej na Politechnice Warszawskiej oraz Urbanism Sudies w Królewskim Instytucie Technologicznym w Sztokholmie. Międzynarodowe doświadczenie zdobywa w holenderskiej fundacji Placemaking Europe pracując nad rozwojem Cities Network, programu dla wybranych europejskich miast, które w kolejnych latach będą wdrażały ideę placemakingu w strategiach miejskich. Pracowała przy projektach AfterCovid.City, Port of the Future oraz Shaping Our Urban Phuture.

Konferencja odbędzie się 14 grudnia 2022 r. w Hotelu Willa Port w Ostródzie.

Agenda konferencji

9:00-9:15

15 min

Oficjalne rozpoczęcie Konferencji

Burmistrz Miasta Ostróda Zbigniew Michalak

9:15-9:30

15 min

O projekcie Human Smart Cities

Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju

9:30-9:50

20 min

Prelekcja – Human Smart City – miasto dla ludzi

Dr Ewa Boryczka – Uniwersytet Łódzki

9:50-10:10

20 min

Prelekcja – Inteligentne zarządzanie miastem – rola ewaluacji prowadzonych działań

Lena Skałba

10:10-10:30

20 min

Włączenie społeczności lokalnej w prowadzone działania

Utila Sp. z o.o. & MAPS Studio Sp. z o.o.

10:30-10:50

20 min

Przerwa kawowa

10:50-11:10

20 min

Wprowadzenie do realizacji HSC w Ostródzie:  O projekcie „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities”. Założenia i doświadczenia z pracy nad projektem

Przedstawiciel Urzędu Miasta

11:10-11:25

15 min

Współpraca przy realizacji projektu HSC w Ostródzie

Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych/Starostwa Powiatowego

11:25-11:40

15 min

Prelekcja – Placemaking – przekształcanie miejsca w przestrzeń

Marta Popiołek

11:40-12:00

20 min

Przerwa kawowa

12:00-13:40

1:40 h

Omówienie poszczególnych przedsięwzięć:

 

25 min

Uchwała krajobrazowa

Bartosz Poniatowski – Projekt:Miasto

25 min

Analiza ruchu kołowego i pieszego

Jacek Thiem – Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych sp.j.

25 min

Koncepcja budowy dróg rowerowych

Marek Zamana – M&G Consulting

25 min

Zmiana organizacji ruchu na pl. Tysiąclecia PP

Paweł Jaworski – Experimental Urbanism

13:40-14:20

40 min

Panel dyskusyjny

 

14:20-14:30

10 min

Zakończenie Konferencji