Konsultacje planu miejscowego ul. 3 Maja

25 listopada 2021

W ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami”, którego Gmina Miejska Ostróda jest Beneficjentem zostaną przeprowadzone KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla Drwęckiego rejon ul. 3 –go Maja.

 

Zapraszamy na spotkania:

1 grudnia 2021 r. (środa) godz.16.30 Stadiom Miejski przy ul. 3 – go Maja 19A

8 grudnia 2021 r. (środa) godz.16.30 Amfiteatr przy ul. Adama Mickiewicza 17A

Uwagi do planu mogą być wnoszone w terminie do 4 stycznia 2022 r.

Gmina Miejska Ostróda zawarła z Kujawsko – Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Toruniu umowę na podstawie której otrzymała  na ten cel kwotę 21 550,60 zł brutto.