Konsultujemy z firmami

24 marca 2022

Oprócz spotkań z mieszkańcami przeprowadzamy również konsultacje z profesjonalistami – potencjalnymi wykonawcami systemu kierowania ruchem.

Dzięki wsparciu w ramach Inno_lab razem z GovTech Polska organizujemy Wstępne Konsultacje Rynkowe. Jest to rodzaj lekko sformalizowanej procedury polegającej na rozmowach z wykonawcami, przedsiębiorcami, instytucjami które mają na celu zebranie wiedzy, rozwianie wątpliwości, doprecyzowanie pomysłu na przyszłe zamówienie. Co ważne, konsultacje te nie kończą się wyborem wykonawcy – nie jest to więc procedura zamówieniowa.

Nasze konsultacje wyglądają nieco inaczej niż zazwyczaj (ukłony dla GovTech i HugeThing). Opracowaliśmy tzw. kanwę wyzwania, która opisuje co jest problemem i co chcemy osiągnąć. Opublikowaliśmy też pytania/zagadnienia o których chcemy porozmawiać, ale jednocześnie nie zamykamy się na inne kwestie i tematy rozmów. Udostępniamy też kilka innych dokumentów wypracowanych w ramach naszego projektu Human Smart Cities, które mogą być przydatne w procesie rozważań nad systemem.

Wszytko po to, aby do końca tego roku w naszym mieście powstał system, który ułatwi podjęcie decyzji – czy jechać w stronę przejazdu czy może lepiej wiaduktem.

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych znajdziecie na naszym BIP: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/6428/wstepne-konsultacje-rynkowe-zwiazane-z-postepowaniem-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-pn.-system-zarzadzania-i-monitorowania-ruchu-kolowego-w-ramach-projektu-human-smart-cities.html