Miasto Smart, czyli jakie?

09 grudnia 2019

W ostatnich latach bardzo popularnym pojęciem staje się Smart City. Wiele miast próbuje aspirować do tego miana, a same hasło trafia do uszu mieszkańców. Czym więc właściwie jest to Smart City – Smart miasto?

W tym krótkim wpisie postaram się nieco przybliżyć ideę Smart City, czyli miasta inteligentnego. Przede wszystkim nie należy utożsamiać tego pojęcia wyłącznie z nowoczesnymi technologiami. Takie były początki tej idei i w tą stronę rozwijało się kilka miast. Ogólnie przyjmuje się więc, że powiązanie miast wyłącznie z nowoczesnymi technologiami określa się mianem Smart City 1.0. Jednakże zaczęto dostrzegać problemy związane z wytwarzanymi przez urządzenia smart danymi. Cóż z tego, że miasto zostało obudowane siecią przeróżnych czujników, jeśli nie można zapanować nad ilością danych do przetworzenia. Zauważono więc, że nie same dane o mieście są najważniejsze.

Kolejny krok to Smart City 2.0 – czyli miasto, które wykorzystuje technologie na potrzeby mieszkańców. A więc tworzy publiczne miejsca dostępu do sieci internetowej, wykorzystuje czujniki i oprogramowanie do inteligentnego sterowania ruchem ulicznym, wykorzystuje różne tzw. BIG DATA, wykorzystuje czujniki jakości powietrza czy też oświetlenia do informowania mieszkańców, itp. Jednak przy całym dobrodziejstwie płynącym z wykorzystania technologii – brakuje w tym podejściu najważniejszego czynnika – człowieka, czyli mieszkańców miasta.

Smart City 3.0 – czyli kierunek, w którym chce podążać Ostróda. W tej generacji idei Smart City, oprócz wykorzystania nowoczesnych technologii, równie ważne są zagadnienia społeczne ukierunkowane na polepszenie jakości życia w mieście. Podejście takie charakteryzuje się aktywnością mieszkańców, wykorzystaniem ich potencjału i włączenie w proces rozwoju miasta. Jest to trudny proces, zarówno dla mieszkańców o bardzo zróżnicowanych potrzebach, ale też dla samorządu od którego wymaga się całkowicie nowego podejścia.

Przed miastem bardzo dużo pracy, ale już teraz będziemy próbować wdrożyć ideę Ostródy jako Smart City 3.0. Wiele małych kroczków zostało już wykonanych – to te projekty związane z poprawą jakości życia w mieście, jak np. budowa dróg rowerowych, nowoczesne autobusy, termomodernizacja szkół, tworzenie zieleni miejskiej, miejsc wypoczynku i rekreacji, itp. Jeszcze więcej trzeba jednak wykonać przy jeszcze większym zaangażowaniu mieszkańców miasta. O tym co planujemy i jak chcielibyśmy to zrobić, a także gdzie w tym wszystkim jest miejsce na wykorzystanie potencjału i pomysłów mieszkańców Ostródy, dowiecie się z kolejnych wpisów na tej stronie.