Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Ostróda – trzeci etap konsultacji społecznych

10 listopada 2022

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Ostróda jest strategią działania długoterminowego, nastawionego na zapewnienie najlepszych środków dostępu do celów podróży i usług. Dokument zawiera plan wdrożenia tych działań.

Opracowanie obejmuje obszar funkcjonalny Ostródy, który tworzą miasto Ostróda, miasto Miłomłyn oraz miejscowości Szafranki, Tyrowo, Kajkowo, Międzylesie, Warlity, Wałdowo, Górka, Worniny, Morliny, Ornowo, Brzydowo, Kraplewo, Lichtajny, Grabin, Idzbark, Zwierzewo, Lubajny.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Ostróda (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko).

Z treścią dokumentu można zapoznać poniżej:

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Ostróda

Prognoza oddziaływania na środowisko

wykaz inwestycji SUMP

Uwagi i wnioski do projektów dokumentów można składać w terminie od dnia 14 listopada do dnia 4 grudnia 2022 r. w formie:

  • elektronicznej, wysyłając wypełniony formularz zgłaszania uwag na adres e-mail ostroda@lpw-consulting.pl lub
  • pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Ostródzie, Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji pok. 302, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda
  • podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się dnia 22.11.2022 r. o godzinie 17:00 w Zamku przy ul. Mickiewicza 22

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: https://lpw-grupa.pl/polityka-prywatnosci

Podstawa prawna prowadzonego procesu:

art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)