Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Ostródy!

29 marca 2022

Już niedługo ogłosimy zamówienie na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Ostródy (często znany pod nazwą SUMP).

Czym jest SUMP?

To kompleksowe opracowanie łączące w sobie różnorodne aspekty i działania, w tym te które już wykonaliśmy w ramach naszego projektu, czyli – analiza i pomiary ruchu, badanie zachowań komunikacyjnych, koncepcje tras rowerowych, modelowanie ruchu, itp. Będzie to więc dokument integrujący to co już mamy z szerszym spojrzeniem na zagadnienie mobilności w Ostródzie. Przy czym musimy pamiętać, że oprócz mieszkańców miasta na mobilność mają wpływ również mieszkańcy pobliskich miejscowości. Ma to przede wszystkim związek z tzw. rozlewaniem się miast, rozbudową przedmieści i związanych z tym problemami.

SUMP integruje również podejście transportowe łącząc w sobie różne rodzaje transportu – od samochodu po rower, hulajnogę, autobus po ruch pieszy.

Jak zwykle chcemy aby był to dokument odważny, aby proponowane rozwiązania były ambitne, a jednocześnie możliwe do realizacji.

Ostatnio obserwujemy znaczący wzrost udziału samochodu prywatnego transporcie mieszkańców. Możemy to zmienić, możemy tak zaprogramować mobilność miejską aby promować bardziej zrównoważone podejście. Zrównoważone nie oznacza równomierne, nie po równo rozdzielnone, ale „z myślą o przyszłych pokoleniach”, „z myślą” o środowisku, o zdrowiu, lepszym życiu. Takie podejście oznacza rezygnację z samochodu, tam gdzie to możliwe, ale w sposób który zapewni realne alternatywy – nie chcemy zabierać możliwości przemieszczania się samochodem, nie dając niczego w zamian. To oznacza przede wszystkim zmiany w transporcie zbiorowym oraz indywidualnym na rzecz roweru, UTO, współdzielenia pojazdów.

Po co SUMP?

Powiedzmy sobie wprost – po dodatkowe pieniądze, aby żyło nam się lepiej „z myślą o przyszłych pokoleniach”.

Więcej o tym czym jest SUMP znajdziecie tutaj.