Poszukujemy biegłego rewidenta

13 grudnia 2019

Poszukujemy biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, która będzie sprawdzać sprawozdania w ramach realizacji projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities”.

Termin składania ofert – 20 grudnia 2019 r.

Szczegóły na stronie BIP miasta:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/zamowienie/180/pelnienie-funkcji-bieglego-rewidenta-w-ramach-projektu-model-inteligentnej-mobilnosci-miejskiej-jako-element-ostrodzkiej-idei-human-smart-cities.html