Przebudowa skrzyżowań

15 stycznia 2022

Zbliżamy się do realizacji kolejnego działania w ramach naszego projektu, którym jest opracowanie dokumentacji projektowych dla skrzyżowań. W wyniku realizacji wcześniejszych działań, m.in. analizy ruchu, którą możecie znaleźć w zakładce wyniki, do opracowania dokumentacji technicznych wybraliśmy trzy skrzyżowania:

1. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla skrzyżowania ul. Olsztyńskiej z ul. Drwęcką – zadanie już wykonane

2. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Czarnieckiego z ul. Jagiełły

3. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Czarnieckiego z ul. Chrobrego i 21-go Stycznia

Już zaraz po feriach zamierzamy spotkać się z Wami na kolejnej turze konsultacji. Będziemy diagnozować potrzeby mieszkańców i użytkowników tych miejsc, aby dokumentacja  jak najlepiej odpowiadała rzeczywistym wyzwaniom, które stają przed nami. Wyzwaniami tymi są m. in.:

  • rosnący ruch samochodów indywidualnych w mieście
  • rosnący ruch rowerowy i urządzeń transportu osobistego (np. hulajnogi elektryczne)
  • zmiany klimatyczne
  • rosnący ruch z obszarów podmiejskich
  • wzmocnienie znaczenia komunikacji zbiorowej

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w konsultacjach już teraz możesz zgłosić swój udział wysyłając email ze zgłoszeniem na adres: kontakt@smart.ostroda.pl

Więcej informacji o nadchodzących konsultacjach już niedługo!