Construction of bicycle paths with associated infrastructure

04 November 2019


Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej Ostródy poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych.

Projekt przewiduje stworzenie kompleksowej sieci ścieżek rowerowych w Ostródzie, które swoim przebiegiem i lokalizacją częściowo będą pokrywały się z istniejącymi szlakami rowerowymi, a także będą prowadziły do miejsc atrakcyjnych turystycznie zarówno na terenie miasta jak i w regionie (np. wzgórza dylewskie, lasy taborskie, pola grunwaldzkie, okoliczne jeziora). Nowe ścieżki rozwijają już istniejącą infrastrukturę, a także tworzą łączniki istniejących oraz planowanych ścieżek.

W ramach projektu powstanie 7,5 km nowych tras rowerowych, co zwiększy ich łączną długość w mieście 2,5 krotnie. Oprócz budowy ścieżek rowerowych założono zakup i montaż elementów infrastruktury towarzyszącej ułatwiającej korzystanie z atrakcji turystycznych
z użyciem roweru, takich jak:

  • wiaty rowerowe i stojaki rowerowe (przy dworcu kolejowym, przy zamku pokrzyżackim, przy amfiteatrze, przy kąpieliskach),
  • wiaty rekreacyjne wokół Jeziora Sajmino,
  • podpórki dla rowerzystów,
  • samoobsługowe stacje naprawy rowerów,
  • oświetlenie części tras (przy Jeziorze Sajmino oraz zamku pokrzyżackim).

Koszt całkowity projektu:  4 327 149,66 zł
Wysokość dofinansowania:  3 504 558,51 zł
Wkład własny:  822 591,15 zł
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.