Sustainable urban transport in Ostróda

Sustainable urban transport in Ostróda

04 November 2019


Celem projektu jest zwiększenie dostępności do komunikacji publicznej oraz infrastruktury rowerowej, co przełoży się na poprawę środowiska atmosferycznego i lepszą jakość życia mieszkańców.

W ramach projektu przewidziano:

  • zakup 12 niskoemisyjnych autobusów (10 szt. autobusów spalinowych spełniających normę EURO 6 oraz 2 autobusy elektryczne), które zastąpią obecnie użytkowane przez Żeglugę Ostródzko – Elbląską pojazdy,
  • wymianę 30 wiat przystankowych,
  • zakup urządzenia do ładowania baterii w autobusach elektrycznych,
  • budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości około 3,2 km, która połączy Miasto Ostróda z Gminą Ostróda,
    modernizację oświetlenia ulicznego.

Partnerem w realizacji projektu jest Powiat Ostródzki oraz Gmina Ostróda.

Koszt całkowity projektu:  20 423 902,30 zł
Wysokość dofinansowania:  14 032 167,28 zł
Wkład własny:                      6 017 969,64 zł
Wkład Partnerów:               373 765,38 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.