Air quality sensors - ul. Piłsudskiego 4


Czujniki umożliwią bieżące i dokładne monitorowanie jakości powietrza w mieście. Ich konstrukcja pozwoli na pomiar stężenia pyłów zawieszonych (PM 2,5 oraz PM 10), aktualnej temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza. Wyniki pomiarów będą na dostępne na żywo poprzez stronę internetową.

Lokalizacja sensorów umożliwi dokładny pomiar jakości powietrza w całej Ostródzie z uwzględnieniem osiedli satelitarnych, odpowiedzialnych głównie za tzw. niską emisję, czyli emisję zanieczyszczeń z kotłowni indywidualnych. Ponadto, usytuowanie niektórych czujników na budynkach szkolnych będzie mieć istotny wymiar edukacyjny.

Air quality sensors – ul. Piłsudskiego 4
ul. Piłsudskiego 4
Ostróda Polska