Construction of a local government nursery in Ostróda


Gmina Miejska Ostróda pozyskała środki z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016 na dofinansowanie budowy żłobka.
W ramach projektu wybudowano nowoczesny obiekt przystosowany do potrzeb najmłodszych dzieci. Sale zostały wyposażone w niezbędny sprzęt edukacyjny, wyposażenie pomocnicze oraz plac zabaw specjalnie przystosowany do potrzeb dzieci do lat 3.
Dzięki tej inwestycji utworzono łącznie 48 miejsc opieki dla dzieci do czasu osiągnięcia rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej, a ich rodzicom i opiekunom umożliwiono podjęcie aktywności zawodowej.

W latach 2017 – 2019 Gmina Miejska Ostróda w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” w poszczególnych edycjach pozyskała środki na częściowe finansowanie wynagrodzenia personelu sprawującego opiekę nad dziećmi:

  • 2017 r. – 80 640 zł
  • 2018 r. – 86 400 zł
  • 2019 r. – 86 400 zł
Construction of a local government nursery in Ostróda
ul. Chrobrego 3
Ostróda Polska