Implementation of e-services in the City Hall in Ostróda


Celem projektu jest rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miejski w Ostródzie. Z dostępnych usług będzie można korzystać niezależnie od miejsca przebywania (np. bez wychodzenia z domu będzie można uzyskać wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, załatwić sprawy podatkowe).

W ramach projektu przewidziano:

  • uruchomienie portalu, dzięki któremu w jednym miejscu zapewniona będzie możliwość załatwienia spraw od początku do końca drogą elektroniczną,
  • zakup kompleksowego oprogramowania do korzystania z e-usług,
  • rozbudowę i modernizację infrastruktury sprzętowej,
  • modernizację sieci LAN w Urzędzie Miejskim,
  • przeszkolenie pracowników.

Koszt całkowity projektu:  1 286 680,00 zł
Wysokość dofinansowania:  927 078,00 zł
Wkład własny:  359 602,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Implementation of e-services in the City Hall in Ostróda
Adama Mickiewicza 24
Ostróda Poland