Modernization of the swimming pool building in Ostróda


Celem projektu jest wzrost aktywności społeczności lokalnej poprzez umożliwienie aktywnego i wspólnego spędzania czasu wolnego rodzin przez cały rok.

W wyniku realizacji projektu poprawi się estetyka i stan techniczny budynku basenu. W obiekcie przywrócone zostaną funkcje rekreacyjne oraz wprowadzone nowe funkcje społeczne.

W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlane oraz wymienione zostaną instalacje: elektryczne, technologiczne, teletechniczne, wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Koszt całkowity projektu: 8 000 190,00 zł
Wysokość dofinansowania: 3 399 200,00 zł
Wkład własny: 4 600 990,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Modernization of the swimming pool building in Ostróda
ul. Jana Pawła II 9
Ostróda Polska