Replacing street lighting - ul. Jaracza


Wymiana łącznie 198 szt. opraw oświetlenia ulicznego na nowoczesne, energooszczędne oświetlenie LED, która pozwoli na ograniczenie zużycia energii elektrycznej o ok. 82 MWh/rok, a w konsekwencji zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o ok. 64 tony równoważnika dwutlenku węgla na rok. Nowoczesne oświetlenie będzie spełniać wymagane aktualnymi normami standardy.

Inwestycja realizowana w ramach projektu pn. „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie – etap II” dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Replacing street lighting – ul. Jaracza
– 24 sztuki
ul. Jaracza
Ostróda Polska