Sustainable urban transport


Celem projektów związanych ze zrównoważonym transportem jest zwiększenie dostępności do komunikacji publicznej, co przełoży się na poprawę środowiska atmosferycznego i lepszą jakość życia mieszkańców.

W ramach projektu przewidziano:

zakup 12 niskoemisyjnych autobusów (10 szt. autobusów spalinowych spełniających normę EURO 6 oraz 2 autobusy elektryczne), które zastąpią obecnie użytkowane przez Żeglugę Ostródzko – Elbląską wysłużone pojazdy,

  • wymianę 35 wiat przystankowych,
  • zakup urządzenia do ładowania baterii w autobusach elektrycznych,
  • montaż 7 biletomatów zewnętrznych oraz 12 biletomatów autobusowych wraz z systemem sprzedaży i obsługi.
  • Realizacja projektu umożliwi kompleksowe unowocześnienie systemu transportu zbiorowego w mieście,
  • uatrakcyjnienie oferty przewozów oraz rozbudowanie sposobu dystrybucji biletów.

Ponadto, w ramach projektów zaplanowano budowę ścieżek rowerowych w Ostródzie oraz na terenie Gminy Ostróda w miejscowościach Szafranki i Kajkowo.

Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

Sustainable urban transport
ul. Grunwaldzka 64
Ostróda Polska