Thermomodernization of public buildings - Primary School No. 1


Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych w Ostródzie. Dzięki jego realizacji zostanie podniesiona jakość warunków pracy i nauki w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 6 w Ostródzie. Ponadto, zostanie zmniejszona ilość emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla oraz zwiększona wykorzystanie energii odnawialnej.

W ramach projektu przewidziano kompleksową termomodernizację szkół obejmującą:

  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropu nad ostatnimi piętrami
  • montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej
  • wymiana instalacji centralnego ogrzewania
  • dostosowanie SP1 do potrzeb osób niepełnosprawnych

Koszt całkowity projektu: 2 337 728,70 zł
Wysokość dofinansowania: 1 856 945,76 zł
Wkład własny: 480 782,94 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Thermomodernization of public buildings – Primary School No. 1
ul. Pieniężnego 30
Ostróda Polska