Ankieta na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Ostróda

08 czerwca 2022

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to dokument mający na celu m.in.:

  • zapewnienie wszystkim takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podroży i usług,
  • wykorzystanie ekologicznych i bardziej zrównoważonych środków transportu,
  • poprawę dostępności usług i jakości życia mieszkańców,
  • redukcję zanieczyszczenia powietrza i hałasu,
  • redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii.

 

Ankieta służyć będzie rozpoznaniu głównych problemów, które powinien rozwiązywać Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Ostróda.

Zachęcamy do wypełnienia formularza!

https://wypelnij.online/index.php/646974