Wyniki kolejnej porcji konsultacji

21 czerwca 2021

Ostatnie dwa miesiące są naznaczone intensywnymi konsultacjami tematów w ramach naszego projektu. W tym czasie konsultowaliśmy z Wami:

  1. Projekt tzw. uchwały krajobrazowej – konsultacje ustawowe zakończyliśmy 24 maja. Każdy zainteresowany mógł przez miesiąc czasu składać oficjalne uwagi do projektu uchwały. Ponadto, zorganizowaliśmy indywidualne spotkania z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na terenie miasta – o ustalonej godzinie przedsiębiorcy mogli porozmawiać bezpośrednio z Wykonawcą uchwały, zadać pytania i zgłosić uwagi. W wyniku konsultacji zostały wniesione poprawki do niektórych zapisów uchwały krajobrazowej, której aktualny i ostateczny kształt możecie znaleźć tutaj. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej projekt uchwały zostanie przedłożony pod obrady. Mamy nadzieję, że Radni zaakceptują projekt, który następnie trafi do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, celem kolejnej weryfikacji i publikacji w Dzienniku Urzędowym.
  2. Koncepcja ścieżek rowerowych – zorganizowaliśmy dwa przejazdy rowerowe trasami rowerowymi w naszym mieście. Po każdym z przejazdów zorganizowane zostało spotkanie, na którym mogliśmy rozmawiać o tematyce rowerowej, zaznaczać na mapie problematyczne miejsca, identyfikować potrzeby użytkowników, itp. Ciekawą konsekwencją spotkania jest interaktywna mapa jednego z uczestników prezentująca problemy istniejących w Ostródzie tras rowerowych.
  3. System Informacji Miejskiej – czyli popularne tabliczki kierunkowe, ale również tabliczki adresowe. Spotkaliśmy się z mieszkańcami w przestrzeni miasta dwukrotnie. Pod specjalnie przygotowanym namiotem przy targowisku miejskim oraz w centrum miasta mogliście zgłaszać swoje uwagi do projektu. Aktualnie jesteśmy w trakcie analizy uwag, a zgłoszone spostrzeżenia zostaną uwzględnione w finalnym projekcie.
  4. Przebudowa skrzyżowań – w ramach panelu eksperckiego prowadziliśmy wybór optymalnego rozwiązania przebudowy skrzyżowania n ul. Drwęckiej z ul. Olsztyńską.
  5. Bezpieczne przejścia dla pieszych – zaprosiliśmy mieszkańców do udziału w sesji Design Thinking Jam. W wyniku sesji zidentyfikowaliśmy potrzeby grup użytkowników korzystających z przejść dla pieszych. Ciekawe rozwiązania będą z pewnością wykorzystane w projektowaniu nowych przejść dla pieszych.

Wszystkie wyniki prowadzonych działań oraz wytworzone dokumenty znajdziecie jak zawsze w zakładce – WYNIKI

Ciągle zbieramy uwagi do prowadzonych działań w projekcie i nie tylko. Jeśli nie możesz wziąć udziału w którymś ze spotkań, zawsze możesz napisać do nas wiadomość na adres kontakt@smart.ostroda.pl

Poniżej kilka zdjęć z konsultacji