Na dobry początek

W ramach projektu zakupione zostanie całkowite wyposażenie, m.in. meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, wyposażenie gabinetu pielęgniarki, wyposażenie do rozwoju integracji sensorycznej, pralka, suszarka, sprzęt nagłaśniający, basen z podświetlanymi piłeczkami, wózki 4 i 6-osobowe, a także muzyczny i sensoryczny plac zabaw, w tym adaptacja terenu, nasadzenia, ławki.
Przyjęto założenie, że na cele żłobka zostanie wykorzystany jeden z budynków szkolnych w Ostródzie, który musi spełniać rygorystyczne wymogi przeciwpożarowe i sanitarne. Obecnie trwają prace w tym zakresie.

Uczestnikami projektu będą rodzice/opiekunowie dzieci do lat 3, którym utworzenie żłobka pozwoli na powrót do pracy lub utrzymanie zatrudnienia.

Projekt sfinansuje również wynagrodzenia personelu, opłaty za media, bieżącą wymianę zabawek, pomocy i urządzeń, wynagrodzenia dyrekcji i kadry administracyjnej oraz inne rzeczy związane z prowadzeniem żłobka przez dwa lata.

Całkowita wartość projektu to 2 809 293,27 zł, natomiast wkład własny samorządu miejskiego będzie wynosił jedynie 28 336 zł. To około po 14 000 zł w roku 2020 i 2021, co w kontekście całej wartości przedsięwzięcia stanowi niewielkie obciążenie dla budżetu Miasta. Opłaty standardowe ponoszone przez rodziców/opiekunów wyniosą łącznie 112 128 zł w ciągu dwóch lat.

Projekt został dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Na dobry początek
ul. Rycerska 5
Ostróda Polska