Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie

Celem projektu jest wzrost aktywności mieszkańców poprzez dostosowanie miejskiej przestrzeni publicznej do potrzeb społeczności lokalnej. Projekt polega na nadaniu nowych wartości funkcjonalnych i estetycznych zdegradowanym terenom użyteczności publicznej przy ul. Słowackiego. Dotychczas teren ten był wykorzystywany przez Ośrodek Sportów Wodnych Sokół oraz Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji, niestety przez lata pozostawał niedoinwestowany. Taki stan doprowadził do stopniowej degradacji przestrzeni, a jego odgrodzenie od działek sąsiednich spowodowało spadek atrakcyjności obszaru wśród społeczności lokalnej. W celu prawidłowego wykorzystania przestrzeni publicznej i podniesienia jej atrakcyjności dla mieszkańców oraz turystów zaplanowano urządzenie Strefy Aktywności Rodzinnej, przez m.in.:

 • urządzenie integracyjnego placu zabaw (przystosowanego do korzystania przez dzieci niepełnosprawne),
 • stworzenie parku linowego dla dzieci,
 • urządzenie ciągów pieszych i ścieżki rowerowej,
 • stworzenie 10-ciu miejsc postojowych,
 • remont budynku gospodarczego ze zmianą funkcji na hangar do przechowywania sprzętu,
 •  urządzenie miejsca na ognisko i 4 miejsc do grillowania,
 • instalację kotłowni umożliwiającej ogrzewanie budynku tzw. „Bosmanówki”,
 • wykonanie rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego,
 • urządzenie minibiblioteki plenerowej,
 • wykonanie oświetlenia solarnego,
 • zagospodarowanie terenu,
 • zakup urządzeń wodno-rekreacyjnych,
 • zakup i montaż elementów małej architektury,
 • stworzenie aplikacji mobilnej ułatwiającej kontakt mieszkańców z Urzędem Miejskim w Ostródzie.

Dzięki atrakcyjnemu zagospodarowaniu przestrzeni publicznej oraz przystosowaniu obiektu Bosmanówki do całorocznego wykorzystania, możliwe będzie prowadzenie rewitalizacyjnych działań społecznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Koszt całkowity projektu: 2 100 000,00 zł
Wysokość dofinansowania: 1 785 000,00 zł
Wkład własny: 315 000,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie
ul. Słowackiego 40
Ostróda Polska