Bicycle infrastructure - ul. Grunwaldzka


Ostróda systematycznie rozbudowuje sieć infrastruktury rowerowej. Dążeniem miasta jest utworzenie systemu ścieżek rowerowych, który umożliwi korzystać nich każdej osobie, tj. nie tylko rowerzystom, ale przede wszystkim osobo, które chcą skorzystać z roweru jako środka transportu, bez względu na umiejętności. Planowana jest rozbudowa sieci w spójny system umożliwiający dotarcie rowerem z domu do miejsca pracy lub nauki.

W ramach rozbudowy systemu ścieżek rowerowych wykonano również pozostałe elementy infrastruktury rowerowej w różnych częściach miasta – stojaki rowerowe, wiaty rowerowe, samoobsługowe stacje napraw rowerów oraz podpórki dla rowerzystów.

W ciągu kilku lat długość ścieżek w Ostródzie wzrosła z ok. 6,5 km do ok. 17 km.
Budowa ścieżek jest współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Bicycle infrastructure – ul. Grunwaldzka
ul. Grunwaldzka
Ostróda Polska