Nowy system sprzedaży biletów na komunikację miejską - pytania i odpowiedzi

1. Kiedy zostanie uruchomiony nowy system sprzedaży biletów?
Planujemy uruchomienie systemu na początku lutego lub marca 2022 r. Ostateczny termin będzie znany po przeprowadzeniu testów i wdrożeniu zgłaszanych poprawek.

2. Czy będą jeszcze sprzedawane bilety papierowe?
Nie. W nowym systemie nie będą funkcjonować bilety papierowe. Bilet będzie funkcjonował wyłącznie w formie cyfrowej zapisany w systemie. Bilet będzie przypisany do karty, której użyto za zakupu lub Karty Ostródzkiej/Karty Komunikacji Miejskiej.

3. Co z osobami, które mają już wykupiony bilet miesięczny na kolejny miesiąc objęty wdrożeniem (luty, marzec 2022 r.)?
W takim przypadku posiadany bilet w formie papierowej zachowuje swoją ważność. Jednak aby w następnych miesiącach korzystać z biletów okresowych, konieczne będzie założenie konta i wyrobienie karty elektronicznej.

4. Gdzie będzie można kupić bilet?
Bilet „jednorazowy” będzie można kupić bezpośrednio w kasowniku autobusowym.
Bilet tygodniowy oraz miesięczny będzie można kupić w biletomacie stacjonarnym, Punkcie Obsługi Klienta Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej na nabrzeżu oraz w na stronie internetowej systemu Karty Miejskiej. Adres strony internetowej zostanie niedługo podany do wiadomości.

5. Jak kupić bilet w autobusie?

Do zakupu biletu w autobusie potrzebna będzie karta płatnicza (bankowa). Zakupiony bilet zostanie „zapisany” na karcie płatniczej lub Karcie Komunikacji Miejskiej/Karcie Ostródzkiej.
Na kasowniku należy wybrać rodzaj biletu oraz przyłożyć kartę płatniczą w celu pobrania opłaty i zapisania biletu w systemie. Bilet „jednorazowy” jest ważny 45 minut od momentu zakupu. Potwierdzenie zakupu biletu zostanie przypisane do karty której użyto do zakupu.

6. Jak kupić bilet u kierowcy?
Nie będzie możliwości zakupu biletu u kierowcy. Bilet będzie można kupić bezpośrednio w kasowniku autobusowym wyłącznie bezgotówkowo.

7. Co z osobami starszymi, które mają trudności z technologiami? Jak mogą kupić bilet?
Osoby powyżej 70 roku życia są zwolnione z opłat za przejazdy komunikacją miejską. Nie muszą więc kupować żadnego biletu. Wystarczy aby posiadały przy sobie dokument potwierdzający wiek.

8. Co z dziećmi uczącymi się w szkołach?
Dzieci uczące się w ostródzkich szkołach są zwolnione z opłat za komunikację miejską i nie muszą kupować żadnego biletu. Wystarczy aby posiadały przy sobie legitymację szkolną.

9. Czy do przejazdu autobusami konieczne będzie założenie konta w systemie lub zainstalowanie aplikacji w telefonie?
Nie. Bilet na pojedynczy przejazd można kupić w kasowniku autobusowym bez konieczności zakładania konta lub instalowania aplikacji na telefon. Wystarczy użyć zbliżeniowej karty płatniczej.
Tylko do biletów okresowych wymagane będzie posiadanie konta w systemie i Karty Ostródzkiej lub Karty Komunikacji Miejskiej.

10. Czy powstanie aplikacja na smartfony?
Nie. System nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji.

11. Czy będę mógł kupić bilety w aplikacji bankowej lub przez moBilet?
Nie.

12. Gdzie znaleźć biletomaty?
Na terenie miasta zostaną ustawione biletomaty w 7 lokalizacjach:

13. Czy biletomaty będą umożliwiały płatność gotówką?
Nie. Biletomaty będą przyjmowały wyłącznie płatności bezgotówkowe. Gotówką będzie można zapłacić za bilety okresowe kupowane w Punkcie Obsługi Klienta na nabrzeżu jeziora Drwęckiego.

14. Jak założyć konto w Systemie?
Należy zarejestrować się na dedykowanej stronie internetowej. Jeśli osoba rejestrująca się jest mieszkańcem Ostródy – otrzyma Kartę Ostródzką. Natomiast jeśli nie jest mieszkańcem Ostródy – Kartę Komunikacji Miejskiej.
Po zarejestrowaniu należy udać się do wskazanego w wiadomości Punktu Obsługi Klienta w celu potwierdzenia prawdziwości zgłoszonych danych oraz wydania karty.
Po przypisaniu i aktywacji karty będzie można korzystać z pełnej funkcjonalności systemu.

15. Czym różni się Karta Ostródzka od Karty Komunikacji Miejskiej?
Podstawową różnicą jest fakt, że Karta Ostródzka jest wydawana wyłącznie mieszkańcom Ostródy. Dzięki karcie będzie możliwy zakup biletów na miejskie wydarzenia z dedykowaną zniżką. Ponadto, posiadacze Karty Ostródzkiej mogą korzystać z dodatkowych zniżek u Partnerów, którzy przystąpili do miejskiego programu. W ten sposób dziękujemy naszym mieszkańcom za wspieranie miasta swoimi podatkami.
Natomiast Karta Komunikacji Miejskiej to karta dedykowana tylko do obsługi biletów komunikacji autobusowej. Będzie ona wydawana wyłącznie osobom nie mieszkającym w Ostródzie, ale potrzebującym korzystać z biletów okresowych komunikacji miejskiej.
Posiadacz Karty Ostródzkiej nie musi dodatkowo wyrabiać Karty Komunikacji Miejskiej.

16. Jak długo ważna jest karta?
Karta Ostródzka jest ważna do 30 kwietnia każdego kolejnego roku. System wyśle przypomnienie o kończącym się okresie ważności karty na adres email wskazany przy rejestracji. W celu przedłużenia ważności Karty Ostródzkiej należy udać się do wskazanego w wiadomości Punktu Obsługi Klienta.
Natomiast Karta Komunikacji Miejskiej ważna jest bezterminowo.

17. Czy muszę mieć obie karty aby korzystać z biletów okresowych (tygodniowych, miesięcznych)?
Nie. Wystarczy jeden rodzaj karty.

18. Czy turyści będą musieli wyrobić Kartę Komunikacji Miejskiej, żeby korzystać z przejazdów autobusem?
Nie. Turyści zwykle korzystają z biletów „jednorazowych”, a do ich zakupu nie będzie potrzebne zakładanie konta w systemie oraz wyrabianie karty.

19. Mam tylko gotówkę. Gdzie kupię bilet „jednorazowy”?
Bilety „jednorazowe” (45-cio minutowe) można kupić wyłącznie w formie bezgotówkowej bezpośrednio w kasowniku autobusowym. Płatność gotówkowa będzie możliwa wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta i wyłącznie na bilety okresowe (tygodniowe i miesięczne).

20. Jak będzie wyglądać kontrola biletów?
Bilety będą kontrolowane przez upoważnione osoby. W celu zweryfikowania uprawnienia do przejazdu (biletu) należy przyłożyć kartę bankową (której użyto do zakupu biletu), Kartę Ostródzką lub Kartę Komunikacji Miejskiej do specjalnej kontrolerki. Urządzenie sprawdzi czy w systemie zachowana jest informacja o posiadanym przez pasażera bilecie.

21. Czy kontrola biletów na karcie płatniczej jest bezpieczna?
Urządzenia kontrolerskie posiadają specjalny, certyfikowany czytnik kart. Kontrolerka nie wykonuje płatności, a jedynie w sposób bezpieczny, komunikuje się z systemem w celu potwierdzenia dokonania zakupu biletu.

22. Czy zakup biletu w kasowniku przy użyciu karty płatniczej jest bezpieczny?
Tak. W urządzeniach zastosowane są bezpieczne, certyfikowane czytniki kart zbliżeniowych. Ponadto, system nie przechowuje danych o karcie i jej właścicielu, a jedynie specjalny token (znak, elektroniczny ślad) identyfikujący fakt posiadania biletu.

23. Czy jest możliwość zmian w funkcjonalności systemu?
Po zakończeniu wdrożenia z pewnością system będzie wymagał jeszcze drobnego dostosowania do zgłaszanych potrzeb i usunięcia zauważonych błędów. Będziemy czekać na opinie użytkowników dotyczące usprawnień systemu lub wykrytych błędów. Pytania i opinie można zgłaszać na adres email – kontakt@smart.ostroda.pl