The arrangement of the family activity zone in Ostróda


Celem projektu jest wzrost aktywności mieszkańców poprzez dostosowanie miejskiej przestrzeni publicznej do potrzeb społeczności lokalnej. Projekt polega na nadaniu nowych wartości funkcjonalnych i estetycznych zdegradowanym terenom użyteczności publicznej przy ul. Słowackiego. Dotychczas teren ten był wykorzystywany przez Ośrodek Sportów Wodnych Sokół oraz Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji, niestety przez lata pozostawał niedoinwestowany. Taki stan doprowadził do stopniowej degradacji przestrzeni, a jego odgrodzenie od działek sąsiednich spowodowało spadek atrakcyjności obszaru wśród społeczności lokalnej. W celu prawidłowego wykorzystania przestrzeni publicznej i podniesienia jej atrakcyjności dla mieszkańców oraz turystów zaplanowano urządzenie Strefy Aktywności Rodzinnej, przez m.in.:

 • urządzenie integracyjnego placu zabaw (przystosowanego do korzystania przez dzieci niepełnosprawne),
 • stworzenie parku linowego dla dzieci,
 • urządzenie ciągów pieszych i ścieżki rowerowej,
 • stworzenie 10-ciu miejsc postojowych,
 • remont budynku gospodarczego ze zmianą funkcji na hangar do przechowywania sprzętu,
 •  urządzenie miejsca na ognisko i 4 miejsc do grillowania,
 • instalację kotłowni umożliwiającej ogrzewanie budynku tzw. „Bosmanówki”,
 • wykonanie rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego,
 • urządzenie minibiblioteki plenerowej,
 • wykonanie oświetlenia solarnego,
 • zagospodarowanie terenu,
 • zakup urządzeń wodno-rekreacyjnych,
 • zakup i montaż elementów małej architektury,
 • stworzenie aplikacji mobilnej ułatwiającej kontakt mieszkańców z Urzędem Miejskim w Ostródzie.

Dzięki atrakcyjnemu zagospodarowaniu przestrzeni publicznej oraz przystosowaniu obiektu Bosmanówki do całorocznego wykorzystania, możliwe będzie prowadzenie rewitalizacyjnych działań społecznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Koszt całkowity projektu: 2 100 000,00 zł
Wysokość dofinansowania: 1 785 000,00 zł
Wkład własny: 315 000,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

The arrangement of the family activity zone in Ostróda
ul. Słowackiego 40
Ostróda Polska