Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie - plaża miejska jez. Drwęckie

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej zasobów naturalnych Ostródy, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych, poprzez zapewnienie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej na kąpieliskach miejskich.
Projekt zakłada podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie poprzez:

Modernizację kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Sajmino polegającą na:

 • przebudowie pomostu wraz z montażem lamp solarnych,
 • remoncie budynku zaplecza sanitarno-socjalnego,
 • wyposażeniu kąpieliska w elementy infrastruktury dodatkowej (wiata z panelem fotowoltaicznym i systemem ładowania urządzeń mobilnych i turystycznych, wiata dla matek karmiących z przewijakiem, modułowa kładka drewniana, składane trybuny, przebieralnie zewnętrzne, szafki depozytowe, monitoring),
 • budowie budynku gospodarczego,

Modernizację kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Drwęckim polegająca na:

 • przebudowie pomostu,
 • dostosowaniu zaplecza sanitarnego przez zastosowanie przegród,
 • wyposażeniu w elementy infrastruktury dodatkowej (wiata dla matek karmiących z przewijakiem, modułowa kładka drewniana, modernizacja oświetlenia na lampy typu LED, przebieralnie zewnętrzne, szafki depozytowe, monitoring)
 • wykonanie utwardzenia terenu w postaci ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Turystyczną z kąpieliskiem miejskim,

Budowę infrastruktury przy stanicy wodnej i polu campingowym przy Słowackiego polegającej na:

 • budowie pomostu (w miejscu rozebranego pomostu) rekreacyjnego dla 9 jednostek pływających,
 • wyposażeniu w elementy infrastruktury dodatkowej (wiata dla matek karmiących z przewijakiem),
 • Wyposażenie w wiatę dla matek karmiących z przewijakiem nabrzeża Jeziora Drwęckiego.

Koszt całkowity projektu: 1 320 882,38 zł
Wysokość dofinansowania: 986 539,06 zł
Wkład własny: 334 343,32 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie – plaża miejska jez. Drwęckie
ul. Turystyczna
Ostróda Polska