Drugi przejazd badawczy ostródzkimi trasami rowerowymi

24 maja 2021

Wszystkich zainteresowanych rozwojem infrastruktury rowerowej w Ostródzie zapraszamy serdecznie w najbliższą sobotę 29 maja 2021 r. na rowerowy przejazd badawczy.

Przejazd rozpocznie się w sobotę, 29.05.2021, o g. 11:00 pod Zamkiem Krzyżackim (ul. Mickiewicza 22) a zakończy warsztatem konsultacyjnym w Szkole Podstawowej nr 3.

Warsztat będzie prowadzony z wykorzystaniem mapy Ostródy, gdzie będziemy zaznaczać punkty, które wymagają poprawy pod względem infrastruktury rowerowej – brakujące elementy, które miejsca są niebezpieczne, czy gdzieś należy utworzyć przejazdy rowerowe lub dostawić infrastrukturę rowerową w postaci wiat rowerowych, stojaków i stacji naprawy rowerów, itp. Liczymy na Waszą pomoc!

Wszyscy uczestnicy przejazdu zobowiązani są do stosowania się do regulaminu.

Planowana trasa przejazdu: Zamek – ul. Drwęcka – ul. Grunwaldzka – jez. Sajmino – ul. Chrobrego – SP3

Tempo przejazdu będzie dostosowane do uczestników, a po drodze zrobimy kilka przystanków na rozmowę. Na warsztacie czekać będzie na Was herbata, kawa, woda i coś słodkiego na pokrzepienie 🙂


Formularz ewaluacyjny z przejazdu rowerowego w dn. 29.05.2021 r.