Konsultacje po zamknięciu placu 1000 lecia PP

14 października 2022

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu na placu 1000 lecia PP wywołała w mieszkańcach naszego miasta wiele emocji, a tym samym pobudziło sporą grupę osób do działania. I o to nam właśnie chodziło!

Chcieliśmy wciągnąć mieszkańców do dyskusji na temat zmian, które mogą się dokonać w obrębie historycznego centrum miasta. W trakcie trwania testowego zamknięcia placu udało nam się przeprowadzić ponad 100 indywidualnych wywiadów dot. wprowadzonej organizacji.

Wiele głosów było przychylnych zaproponowanym zmianom. Zebraliśmy również sporo głosów osób, którym się nie spodobały nasze propozycje. Rozumiemy obie strony i chcemy doprowadzić do trwałej zmiany na placu, które będzie próbowało pogodzić interesy możliwie największej ilości różnych interesariuszy. Dlatego, zgodnie z obietnicą, przygotowaliśmy serię kolejnych spotkań, na których zaprezentujemy wizję zmian tego obszaru miasta.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne w ostródzkim Zamku w podziale na poszczególne grupy:

  • 17 października o 10:00 zapraszamy przedsiębiorców
  • 17 października o 16:00 mieszkańców

Na spotkaniach porozmawiamy o wypracowanej koncepcji, wysłuchamy Waszych opinii i postaramy się je uwzględnić w finalnym rozwiązaniu.

Kolejne spotkanie podsumowujące ten etap prac, na którym przedstawimy wspólnie wypracowaną finalną koncepcję odbędzie się 18 października o godz. 16:00 w Zamku przy ul. Mickiewicza 22.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału!!