Plac 1000 lecia PP – podsumowanie

18 października 2022

Zakończyliśmy proces konsultacyjny dotyczący zmian na placu 1000lecia PP.

Mieliśmy wiele pomysłów na wprowadzenie zmian w organizacji placu. Pracowaliśmy nad nimi od chwili zakończenia testowego zamknięcia, które było impulsem do zaangażowania mieszkańców i przedsiębiorców do rozmów. Do ostatecznych rozmów wybraliśmy jeden wariant, który musieliśmy dopracować z głównymi zainteresowanymi – użytkownikami placu.

Dziś możemy śmiało powiedzieć, że udało się wspólnie wypracować akceptowalną zmianę organizacji ruchu w historycznym centrum Ostródy. Wypracowana koncepcja stara się pogodzić wiele kwestii:

  • organizację ruchu poprzez zachowanie przejezdności na placu – tu nie zmieniliśmy kierunków przemieszczania pojazdów
  • organizację parkowania – zmieniamy parkowanie skośne w północnej części placu na równoległe, dodajemy nowe miejsca do parkowania równoległego, oczyszczamy miejsca przy fontannie i w miejscach niedozwolonych (ilość miejsc parkingowych w bilansie wyniesie -1)
  • organizację ruchu pieszego – wprowadzamy strefę zamieszkania, tym samym dopuścimy do sytuacji gdy na placu pierwszeństwo ma ZAWSZE niechroniony uczestnik ruchu, czyli pieszy
  • organizację zieleni – tworzymy przestrzeń do wprowadzenia zieleni na placu. Niedługo miasto zleci opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zieleni na placu zgodnie z podjętymi ustaleniami.

Największą zmianą na placu jest tak naprawdę ustanowienie strefy zamieszkania. Jej wprowadzenie wprowadzi przejrzystość zasad ruchu i parkowania na placu i wydatnie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Jednocześnie w sposób klarowny ureguluje kwestię parkowania – wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

Co dalej?

Następnym krokiem będzie opracowanie techniczne, czyli projekt stałej organizacji ruchu oraz pozyskanie uzgodnień od organów zewnętrznych. Jeśli wszystko uda się sprawnie przeprowadzić, to już wiosną przyszłego roku moglibyśmy spodziewać się wdrożenia wypracowanej zmiany 🙂

Następnie pojawi się zieleń w zachodniej części jako wynik realizacji projektu z budżetu obywatelskiego, a w dalszej kolejności zieleń na pozostałych uzgodnionych z mieszkańcami obszarach placu.

Mamy nadzieję, że te z pozoru niewielkie zmiany wywołają duże pozytywne skutki.

Poniżej ideowe przedstawienie wypracowanej koncepcji