Miasto Ostróda uczestnikiem Akademii Miast Przyszłości!

15 września 2020

Bardzo miło jest nam poinformować, że Miasto Ostróda zostało zakwalifikowane do grona 30 samorządów – uczestników Akademii Miast Przyszłości. Na tym etapie uczestnicy Akademii będą razem z ekspertami uszczegóławiać i dopracowywać swoje pomysły, a z grona uczestników zostanie wybranych 4-5 wdrożeń. Wyniki udziału w Akademii będą znane już w grudniu tego roku. Akademia będzie doskonałym uzupełnieniem działań podejmowanych w naszym projekcie Human Smart Cities i dalszym rozwojem Ostródy jako miasta Smart.

Poniżej idea z jaką miasto będzie pracować w Akademii Miast Przyszłości.

Miasto Ostróda dostrzega narastającą potrzebę sprostania dwóm wyzwaniom Smart City:

  1. system komunikacji urządzeń smart oraz rozwoju IoT
  2. system konsultacji z mieszkańcami w oparciu o dane geoprzestrzenne

Naszą propozycją na sprostanie wyzwaniu nr 1 jest stworzenie sieci dla urządzeń IoT na bazie LoRaWAN. Dopuszczamy również możliwość skorzystania z innego rozwiązania. Główną ideą tej propozycji jest utworzenie ogólnodostępnej i bezpłatnej dla mieszkańców sieci bezprzewodowej umożliwiającej podłączenie różnego rodzaju czujników o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię, a tym samym o długiej żywotności. Z powstałej sieci będą mogły korzystać również Urzędy i inne instytucje, np. do monitorowania i sterowania oświetleniem ulicznym, sygnalizacją świetlną, monitorowania zanieczyszczenia powietrza, poziomu wody, zajętości miejsc parkingowych, itp. Mieszkańcy natomiast mogliby skorzystać z otwartej sieci w celu podłączenia własnych urządzeń i czujników.

Propozycją na sprostanie wyzwaniu nr 2 jest natomiast stworzenie własnego narzędzia do prowadzenia geoankiet i geokonsultacji. Takie narzędzie jest szczególnie użyteczne przy konsultowaniu rozwiązań liniowych poprzez rysowanie ich przebiegu na elektronicznej mapie (proponowanie przebiegu tras, ścieżek, dróg rowerowych, itp.)  lub podczas konsultacji MPZP. Obecnie funkcjonujące rozwiązania są bardzo drogie co stanowią istotną barierę w ich wykorzystaniu, szczególnie przez mniejsze miejscowości. Według przeprowadzonego rozeznania cenowego w tym zakresie koszt jednorazowego wdrożenia (na czas pojedynczych konsultacji) wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od wybranego pakietu. Niestety małe miejscowości nie mogą sobie pozwolić na wydatek takiej kwoty na jednorazowe konsultacje. Odpowiedzią na to wyzwanie może być stworzenie otwartoźródłowego i bezpłatnego narzędzia do prowadzenia geoankiet. Istnienie takiego narzędzia staje się szczególnie istotne w obliczu obecnej pandemii koronawirusa.

Trzymajcie kciuki, aby w grudniu to właśnie Ostróda mogła przedstawić swój „pitching deck” na Gali Finałowej.